Program

7:30-9:00         Příchod dětí, volná zábava
9:00-9:30         Hygiena
9:30-11:00       Hlavní dopolední program, pokud to počasí dovolí - pobyt venku
11:15-11:30     Hygiena
11:30-12:15     Oběd
12:15-14:00     Polední odpočinek
14:00-14:30     Hygiena
14:30-16:00     Hlavní odpolední program, pokud to počasí dovolí - pobyt venku
16:00-16:30     Hygiena
16:30-17:30     Odchody dětí, volná zábava