Cvičení a kurzy

  • Výtvarné práce
 
V tomto kroužku se děti učí malovat, kreslit, skládat a modelovat z různých materiálů - z papíru, modelíny, ale také zde naléváme sádru do formiček. Všechny výrobky si děti ihned odnesou domů.
 
  • Hra na flétnu
 
V tomto kroužku se děti, jak již z názvu plyne, učí hrát na zobcovou flétnu. Tento kurz je určen jak pro malé děti, tak i pro větší děti do 7 let.
 
  • Kurz angličtiny
 
V tomto kurzu se děti učí angličtinu formou pohybových cvičení, komunikačních her a písniček pro děti. Díky tomu, že se děti setkají s jazkem už v raném věku, bude se jim poté učit snadněji.
 
  • Zpívání pro děti
 
Zde se děti učí základní práci s hlasem, nenásilnou, přirozenou, hravou formou se děti seznamují s rytmem, tempem, melodií, dynamikou... Je pro nás důležité, aby se děti neunavily a neztráceli pozornost, proto střídáme cvičení tak, aby se děti pořád bavily.
 
  • Keramika
 
V tomto kurzu děti modelují z keramické hlíny. Jejich výrobky jsou následně vypáleny, případné glazurovány a na další lekci si je děti mohou vzít s sebou domů.