Ceník

Pravidelná docházka každý všední den kromě státních svátků:

 

Označení tarifu

Čas Cena
Dopolední pobyt 7:30 - 12:30 5 100 Kč
Odpolední pobyt 12:30 - 17:30 4 900 Kč
Celodení pobyt 7:30 - 17:30 7 300 Kč

 

Nepravidelná docházka - cena po domluvě.

 

Kurzy a cvičení:

Název kurzu Cena za pololetí
Výtvarné práce 2 500 Kč
Hra na flétnu 2 700 Kč
Kurz angličtiny 2 500 Kč
Zpívání pro děti 1 600 Kč
Keramika 2 400 Kč

 

  • Školné se z žádných důvodů nevrací
  • Školné se platí vždy do 10. dne v měsíci